Home » Events

Category: Events

Anibersaryong Pasasalamat

Kayo Po Ay Aming Inaanyayahang Dumalo Sa Anibersaryong Pasasalamat Sa Mga Lokal Ng Sta. Teresita, Lumbang Lipa City, Calamba City At Balayan, Batangas Sa Ika-10 Ng Pebrero, 2018 Sa Ganap Na Ika- 8 Ng Umaga Sa Dako Ng IDBCJ Worship Center, Tejero Balayan, Batangas …LIVE BROADCAST VIA LIVESTREAM

Talumpati Para sa Bagong Taon ng Pasasalamat, Enero Uno 2017.

 

Talumpati Para sa Bagong Taon ng Pasasalamat, Enero Uno 2017.

Ang Pangasiwaan ng IDBCJ sa pangunguna ng inyong matandang kapatid Danilo M Santiago., sr. kasama ang lahat ng mga kasangguni sa gawain, kami po ay bumabati sa lahat ng mga kapatiran na nanggaling pa sa lahat ng lokales ng Iglesia. Sa ating Administrative Officer, Brod Rante Santiago, Finance Officer, Sis Rhea Santiago, Sa ating General Treasurer, Sis Zaning Atienza. Sa ating Chief Adviser on Doctrine, Brod Ruben Sebuc na siyang pangunahing nag asikaso kasama ang ilang mga mangangaral at mga kapatid sa dakong ito sa paghahanda ng mga toldang ating masisilungan dito sa tabi ng kapilya. Sa ating iginagalang, Veterana at ulirang mangangaral sa IDB, Sis Fely o “nanay Fely” ng kaniyang mga pamangkin at apo, at sa lahat ng mga kapatiran sa IDBCJ. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo.

Sa gabing ito, ng ating pag salubong sa pagdating ng bagong taon ay nadarama natin ang tunay na katuwaan o kagalakan ng ating mga kalooban; Sapagka’t ang bagong taon ng ating samasamang pagpapasalamat sa Dios ang pinakamataas na pagpuri. Nang Dumating sa ating ang banal na pagtawag ng Dios at tinipon tayo sa kaniyang bahay na IDB, ay nagsimula sa atin ang tunay na pagbabago sa Espiritu. Naglilingkod tayo sa Dios na ang ating pupuhunanin ay ang pagtitiis hanggang kamatayan upang makamit natin ang kaligtasan. Ang pagtawa dahil sa kagalakan at kalayawan sa buhay na ito ay natutuhan nating palitan ng kapanglawan, sapagka’t sa kapanglawan sumasaya ang ating mga puso na may bisa ng mabuting kagamutan upang mahadlangan ang pagkakaroon ng karamdaman ng ating mga kaluluwa na magdudulot ng kapahamakan. Ang dakong ito ng Sampiro San Juan Batangas, ang napagtibay ng Pangasiwaan upang ating isagawa ang pasasalamat Enero 1 2017.

Mula sa gabing ito ay sisimulan natin ang pagsasaya sa espiritu sa pamamagitan ng mga awit ay pupurihin natin ang ating Dios na buhay, at sa kinabukasan ay an gating pananambahan at sa makapananghali ang seremonyal sa ating bagong taong pagpapasalamat.

Nawa sa tulong ng Dios ay lubos na matalaga an gating mga kalooban sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo.

Maghari nawa ang kapayapaan ni Cristo sa ating puso.

 

Ang inyong Matandang kapatid kay Cristo,

Elder bro, Danilo M. Santiago., Sr.

Anniversary: Local Tapia

Local: Tapia, General Trias, Cavite

Date: April 27, 2016

Venue: Bahay Sambahan Local ng Tapia, General Trias, Cavite

 

 

MGA HANDOG NA AWIT PAPURI SA DYOS:

 

.                                                 .T2 T1

      CHORUS NG MGA MANGANGARAL

T3

T4

T5 Bro. Polly Angue

T6

T7

T8

T9 Bro. Lucio Rom

T10 Bro. Edwin Sebuc

T11

T12 Bro. Jose Digma

T13

PHOTO COMPILATION:

 

Anniversary: Local Medina and Guyong-Guyong

Local: Medina Magallanes and Guyong-guyong, G.E.A. Cavite

Date : April 2 , 2016

Venue: Guyong Guyong Worship Center, General Emilio Aguinaldo Cavite

 

BANAL NA PAGBATI:

M 1                                                       M 2

Bro. Danilo M. Santiago                           Bro. Ruben Sebuc

M 3                                                        M 4

Bro. Reynate Santiago                             Bro. Teodoro Atienza

 

MGA HANDOG NA AWIT PAPURI SA DIOS:

                                                   M 12

                                               CHORUS NG MGA MANGANGARAL

M 8                                              M 7

CHORUS: Local ng GUyong Guyong                                          CHORUS: Local ng Medina

 M 10                                             M 11

CHORUS: Local ng Sampiro                                                         CHORUS: Local ng Pasay

M 9                                              M 6

CHORUS: Local ng Nueva Ecija                                                CHORUS: Kabataan Local ng  Guyong-Guyong

PHOTO COMPILATION:

 

Anniversary: Local Kaylangis

Local: Kay-Langis Maragondon, Cavite

Date: March 26, 2016

Venue: Kay-Langis Worship Center

 

BANAL NA PAGBATI:

 

K17                              K13

Bro. Ruben Sebuc                                                      Bro. Teodoro Atienza

K9                               K1

Bro. Polly Angue                                                          Bro. Jose Digma

 

MGA HANDOG NA AWIT PAPURI SA DIOS:

K14 Bro. Ruben Sebuc

K8

K5Sis. Lucena Angue, Sis. Felissa Sebuc, Sis Zenaida Atienza

K4

K2 Bencito Family (Bro. Lorenzo and Sis. Choly)

 

PHOTO COMPILATION: