Home » Videos » Paksa

Category: Paksa

Paksang Pagsamba

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

MAY 20, 2018 ” ANG NAKITANG LAMAN NANG BUKSAN ANG UNANG TATAK “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

MAY 13, 2018 ” ANG DALAWANG URI NG PAGKAKAROON NG KAANIB SA IDB, KAYA MAY BUBUTI AT HINDI AYON SA BIBLIA. “
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/

Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus

 

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

APRIL 29, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG NASA KATUNGKULANG PAMUMUNO SA PANGANGASIWA SA IDB AY HINDI MARAPAT MAKILAHOK SA MGA BAGAY NG SANGLIBUTAN, LALO PA SA PAGHAHANGAD NG MATAAS NA KAPAMAHALAAN NG GOBYERNO SA LUPA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 22, 2018 ” ANG MABUTING GAWA NA INIHANDA NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB UPANG SIYA NATING ,MALAKARAN, NA SIYANG DAHILAN NG PAGKALALANG SA ATIN SA PAMAMAGITAN NI JESUCRISTO “

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/ Twitter: https://twitter.com/IDBCJ Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 15, 2018: “ANG KAHALAGAHAN NG MAINGAT NA PAGTUTURO NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IGLESIA NG DIOS NA BUHAY SA IKABUBUTI NG MGA KAPATID.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdio…