Home » Paksa

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 31, 2019 ” ANG BANAL NA KAISIPANG NAGMUMULA SA PUSO NG MGA LINGKOD NG DIOS, HINDI BINABAGO NG DIOS.
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 24, 2019 ” KUNG BAKIT MAY KAANIB SA IGLESIA NA DI MAGIGING DAPAT SA DIOS DAHIL SA KAUTUSANG ABULOY?
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
FEBRUARY 24, 2019 ” ANG ASIN AT ANG LUPA AYON SA BIBLIA “ F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
FEBRUARY 17, 2019 ” ANG DALAWANG URING PAGTUTULI NA BINABANGGIT SA BIBLIA AT ALIN SA DALAWANG ITO NG PAGTUTULI ANG
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
FEBRUARY 10, 2019 ” ANG MATUWID NA PAGGAMIT NG BIBLIA SA IKATITIYAK NG KALIGTASAN. “ F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA!
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
FEBRUARY 10, 2019 ” ANG MATUWID NA PAGGAMIT NG BIBLIA SA IKATITIYAK NG KALIGTASAN. “ F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA!
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
FEBRUARY 03, 2019 ” ANG MGA KATUNAYAN AYON SA BIBLIA, NA WALA PA ANG CRISTO AY MAY DIOS NA MAKAPANGYARIHAN
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JANUARY 20, 2019 ” ANG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDB AY NARARAPAT BANG MAGSAGAWA NG PAG-AAYUNO? AT ANONG URI
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JANUARY 13, 2019 ” ANG KAHULUGAN NG MAHIWAGANG PANGUNGUSAP NA BINABANGGIT SA AKLAT NG MIKAS 5:2-5, NA ANG PINAGBUHATAN NI
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JANUARY 6, 2019 ” ANG MASAGANANG PAGBUBUNGA ANG RESOLUSYON 2019 NG BAWAT KAANIB SA IDBCJ. “ F0LLOW US ON SOCIAL
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
DECEMBER 23, 2018 ” ANG DISYEMBRE 25 NA TINUTUKOY NG MGA TAGA SANGLIBUTAN AY HINDI KAPANGANAKAN NI CRISTO AYON SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
DECEMBER 16, 2018 ” ANG TUNAY NA IGLESIANG ITINAYO NI CRISTO AY IISA LAMANG SA BAWAT BANSA, AYON SA KALOOBAN
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
DECEMBER 9, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG PAGKAPUNONG SASERDOTE NI CRISTO SA LOOB NG IDBCJ AY HINDI MAPAPALITAN
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
NOVEMBER 18, 2018 ” KUNG SINO ANG MAHIWAGANG ANGHEL NA UMAAKYAT MULA SA SIKATAN NG ARAW NA TAGLAY ANG TATAK
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
NOVEMBER 4, 2018 ” ANG LAHAT NG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDBCJ AY DAPAT NA MAGING HANDA BAGO SUMAPIT
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
OCTOBER 28, 2018 ” ANG LINGKOD NA KINALULUGURAN NG DIOS BINIBIGYAN NIYA NG KARUNUNGAN AT KAALAMAN, AT KAGALAKAN: NGUNIT ANG
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
SEPTEMBER 30, 2018 ” ANG PAG-INOM NG ALAK AY IPINAHIHINTULOT NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB NA NAKAAALAM
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
SEPTEMBER 23, 2018 ” KUNG BAKIT ANG ANGKAN NI DAN AY HINDI NAPASAMA SA 144,000 NATATAKAN, NA MAGMAMANA SA PANGAKO
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
SEPTEMBER 16, 2018 ” ANG DALAWANG URING LANGIS NA BINABANGGIT SA BANAL NA KASULATAN NA IBAT-IBANG URI ANG PINAGGAGAMITAN AYON
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
SEPTEMBER 02, 2018 “ANG MGA ANAK NG SANLIBUTANG ITO SA KANILANG LAHI AY MATATALINO KAYSA MGA ANAK NG ILAW AYON
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
AUGUST 26, 2018 ” ANG ESPIRITUAL NA DIWA NG TALATANG 10:15 NG KAWIKAAN NA MAKATUTULONG SA MGA LINGKOD NG DIOS
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
AUGUST 19, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDBCJ AY ANG PAGKAKAISA
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
AUGUST 12, 2018 ” ANG IDBCJ AT ANG HIWAGA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
AUGUST 05, 2018 ” BAKIT ANG ISANG BAYAN NA BAT-BAT NG KAGULUHAN AT MGA GAWANG KASAMAAN AY WALANG KATAHIMIKAN AT
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JULY 29, 2018 ” ANG IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS SA BANSANG PILIPINAS . “ FOLLOW US
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 22, 2018 ” SI JOB AT ELIPHAZ AY MALAPIT NA KAMAG-ANAK NI JACOB. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JULY 15, 2018 ” ANG PANGANGARAL NG BUGTONG NA ANAK NG DIOS NA SI CRISTO DITO SA LUPA UPANG HANAPIN
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 8, 2018 ” ANG KASAYSAYAN NG BUHAY NI APOSTOL PABLO BAGO SIYA HINIRANG NI CRISTO. ‘ FOLLOW US ON
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 01, 2018 ” ANG ALAMAT NG PAGKAKATATAG NG BAYAN NG DIOS MULA SA PASIMULA HANGGANG SA KASALUKUYAN. ” FOLLOW
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JUNE 24, 2018 ” KUNG PAANO DAPAT MAKILALA ANG KALAGAYAN NG ISA’T-ISA SA LOOB NG IDBCJ AYON SA DIOS. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JUNE 17, 2018 ” ANG MASAMANG TAO AYON SA DIOS NA DI DAPAT PAG-UKULAN NG ANUMANG KABUTIHAN . ” FOLLOW
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JUNE 10, 2018 ” ANG KARANIWANG PAGTITIISAN NG MANGANGARAL NA DI DAPAT KAAWAYIN. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JUNE 3, 2018 ” ANG HULING PALATANDAAN NG DIOS NA AASALIN NG TAO SA MALAPIT NA PAGKAWASAK NG SANGLIBUTAN “
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MAY 20, 2018 ” ANG NAKITANG LAMAN NANG BUKSAN ANG UNANG TATAK “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MAY 13, 2018 ” ANG DALAWANG URI NG PAGKAKAROON NG KAANIB SA IDB, KAYA MAY BUBUTI AT HINDI AYON SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
APRIL 29, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG NASA KATUNGKULANG PAMUMUNO SA PANGANGASIWA SA IDB AY HINDI MARAPAT MAKILAHOK
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 22, 2018 ” ANG MABUTING GAWA NA INIHANDA NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB UPANG SIYA NATING
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 15, 2018: “ANG KAHALAGAHAN NG MAINGAT NA PAGTUTURO NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 8, 2018 “KUNG BAKIT NANGYAYARI SA ISANG KAPATID NA DALAGA O BINATA SA IDB NA HINDI MAIPANINDIGAN ANG KANILANG
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 25, 2018 ” ANG TAGUBILIN NI CRISTO SA KANIYANG MGA LINGKOD BAGO SIYA UMAKYAT SA LANGIT DAHIL SA MGA
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 18, 2018 ” ANG PANGAKO NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD NA MAGINHAWANG PAMUMUHAY SA BUONG PANAHON NG KANIYANG
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 11, 2018 ” MATAPANG ANG MANGANGARAL NG DIOS SA PANGANGARAL NG SALITA NG DIOS. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 4, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDB AY ANG PAGKAKAISA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
FEBRUARY 11, 2018 ” KUNG SINO SI MELQUISEDEC NA DAKILANG SASERDOTE NG DIOS AT KUNG PAANO NATIN MATATAROK ANG MALALIM
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / Church of the Living God in Christ Jesus
FEBRUARY 04, 2018 ” KUNG BAKIT HINDI MAAARING ANGKININ NG SINOMANG TAO ANG PAGIGING PUNONGKAHOY NG BUHAY NI CRISTO? “
Read more.
IDBCJ / Church of the Living God in Christ Jesus
JANUARY 28, 2018 ” KUNG GAANO KAHIRAP O BIGAT ANG MAGDALA NG GAWAING PANGANGASIWA NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JANUARY 21, 2018 ” ANG DIOS AY NAGSASALITA SA PAMAMAGITAN NG MANGANGARAL. “
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JANUARY 14, 2018 ” ANG DALAWANG MAGKAIBANG MANGANGARAL DITO SA LUPA NA KAPUWA TINAWAG NA BITUIN. “
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
  JANUARY 7, 2018 ” ANG PASIYA NG SARILI NA LINGKOD NG DIOS PAGKATAPOS MAUNAWAAN ANG BAGONG TAON NG BUHAY.
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
DECEMBER 24, 2017 ” ANG MGA TAONG KINALULUGDAN NG DIOS NA MAY TANGING PASKO AYON SA BIBLIA . “
Read more.