Home » Paksa

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
OCTOBER 28, 2018 ” ANG LINGKOD NA KINALULUGURAN NG DIOS BINIBIGYAN NIYA NG KARUNUNGAN AT KAALAMAN, AT KAGALAKAN: NGUNIT ANG
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
SEPTEMBER 30, 2018 ” ANG PAG-INOM NG ALAK AY IPINAHIHINTULOT NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB NA NAKAAALAM
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
SEPTEMBER 23, 2018 ” KUNG BAKIT ANG ANGKAN NI DAN AY HINDI NAPASAMA SA 144,000 NATATAKAN, NA MAGMAMANA SA PANGAKO
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
SEPTEMBER 16, 2018 ” ANG DALAWANG URING LANGIS NA BINABANGGIT SA BANAL NA KASULATAN NA IBAT-IBANG URI ANG PINAGGAGAMITAN AYON
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
SEPTEMBER 02, 2018 “ANG MGA ANAK NG SANLIBUTANG ITO SA KANILANG LAHI AY MATATALINO KAYSA MGA ANAK NG ILAW AYON
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
AUGUST 26, 2018 ” ANG ESPIRITUAL NA DIWA NG TALATANG 10:15 NG KAWIKAAN NA MAKATUTULONG SA MGA LINGKOD NG DIOS
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
AUGUST 19, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDBCJ AY ANG PAGKAKAISA
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
AUGUST 12, 2018 ” ANG IDBCJ AT ANG HIWAGA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
AUGUST 05, 2018 ” BAKIT ANG ISANG BAYAN NA BAT-BAT NG KAGULUHAN AT MGA GAWANG KASAMAAN AY WALANG KATAHIMIKAN AT
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JULY 29, 2018 ” ANG IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS SA BANSANG PILIPINAS . “ FOLLOW US
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 22, 2018 ” SI JOB AT ELIPHAZ AY MALAPIT NA KAMAG-ANAK NI JACOB. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JULY 15, 2018 ” ANG PANGANGARAL NG BUGTONG NA ANAK NG DIOS NA SI CRISTO DITO SA LUPA UPANG HANAPIN
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 8, 2018 ” ANG KASAYSAYAN NG BUHAY NI APOSTOL PABLO BAGO SIYA HINIRANG NI CRISTO. ‘ FOLLOW US ON
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 01, 2018 ” ANG ALAMAT NG PAGKAKATATAG NG BAYAN NG DIOS MULA SA PASIMULA HANGGANG SA KASALUKUYAN. ” FOLLOW
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JUNE 24, 2018 ” KUNG PAANO DAPAT MAKILALA ANG KALAGAYAN NG ISA’T-ISA SA LOOB NG IDBCJ AYON SA DIOS. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JUNE 17, 2018 ” ANG MASAMANG TAO AYON SA DIOS NA DI DAPAT PAG-UKULAN NG ANUMANG KABUTIHAN . ” FOLLOW
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JUNE 10, 2018 ” ANG KARANIWANG PAGTITIISAN NG MANGANGARAL NA DI DAPAT KAAWAYIN. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JUNE 3, 2018 ” ANG HULING PALATANDAAN NG DIOS NA AASALIN NG TAO SA MALAPIT NA PAGKAWASAK NG SANGLIBUTAN “
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MAY 20, 2018 ” ANG NAKITANG LAMAN NANG BUKSAN ANG UNANG TATAK “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MAY 13, 2018 ” ANG DALAWANG URI NG PAGKAKAROON NG KAANIB SA IDB, KAYA MAY BUBUTI AT HINDI AYON SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
APRIL 29, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG NASA KATUNGKULANG PAMUMUNO SA PANGANGASIWA SA IDB AY HINDI MARAPAT MAKILAHOK
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 22, 2018 ” ANG MABUTING GAWA NA INIHANDA NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB UPANG SIYA NATING
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 15, 2018: “ANG KAHALAGAHAN NG MAINGAT NA PAGTUTURO NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 8, 2018 “KUNG BAKIT NANGYAYARI SA ISANG KAPATID NA DALAGA O BINATA SA IDB NA HINDI MAIPANINDIGAN ANG KANILANG
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 25, 2018 ” ANG TAGUBILIN NI CRISTO SA KANIYANG MGA LINGKOD BAGO SIYA UMAKYAT SA LANGIT DAHIL SA MGA
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 18, 2018 ” ANG PANGAKO NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD NA MAGINHAWANG PAMUMUHAY SA BUONG PANAHON NG KANIYANG
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 11, 2018 ” MATAPANG ANG MANGANGARAL NG DIOS SA PANGANGARAL NG SALITA NG DIOS. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 4, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDB AY ANG PAGKAKAISA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
FEBRUARY 11, 2018 ” KUNG SINO SI MELQUISEDEC NA DAKILANG SASERDOTE NG DIOS AT KUNG PAANO NATIN MATATAROK ANG MALALIM
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / Church of the Living God in Christ Jesus
FEBRUARY 04, 2018 ” KUNG BAKIT HINDI MAAARING ANGKININ NG SINOMANG TAO ANG PAGIGING PUNONGKAHOY NG BUHAY NI CRISTO? “
Read more.
IDBCJ / Church of the Living God in Christ Jesus
JANUARY 28, 2018 ” KUNG GAANO KAHIRAP O BIGAT ANG MAGDALA NG GAWAING PANGANGASIWA NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JANUARY 21, 2018 ” ANG DIOS AY NAGSASALITA SA PAMAMAGITAN NG MANGANGARAL. “
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JANUARY 14, 2018 ” ANG DALAWANG MAGKAIBANG MANGANGARAL DITO SA LUPA NA KAPUWA TINAWAG NA BITUIN. “
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
  JANUARY 7, 2018 ” ANG PASIYA NG SARILI NA LINGKOD NG DIOS PAGKATAPOS MAUNAWAAN ANG BAGONG TAON NG BUHAY.
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
DECEMBER 24, 2017 ” ANG MGA TAONG KINALULUGDAN NG DIOS NA MAY TANGING PASKO AYON SA BIBLIA . “
Read more.
IDBCJ / Church of the Living God in Christ Jesus
DECEMBER 17, 2017 ” KUNG BAKIT TAYO SUMASAMPALATAYA NA ANG IDB ANG MAY KARAPATAN SA TUNGKULING PANGANGARAL NG EVANGELIO. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
DECEMBER 10, 2017 ” ANG URI NG KAANIB NA MAY PAG-ASA AT WALANG PAG-ASA SA LOOB NG IDB AYON SA
Read more.
Paksa / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
DECEMBER 03, 2017 ” ANG IKATITIYAK SA SARILI NG BAWAT KAPATID KUNG SIYA AY MATUWID O HINDI SA HARAP NG
Read more.
Paksa / Church of the Living God In Christ Jesus
NOVEMBER 26, 2017 ” ANG MALAKING PAKINABANG NG KAPATID SA GAWAING PAGTULONG AT HANDOG NG UTOS NG DIOS SA IDBCJ
Read more.
PAKSA / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
NOVEMBER 19, 2017 ” SINO ANG SUGO NG DIOS? “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / NOVEMBER 12, 2017 ” ANG NAKATATABING SA ISIP NG TAONG HINDI MALIWANAGAN NG ARAL NG EVANGELIO. “
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY -NOVEMBER 05, 2017 ” ANG TUPAHAN NI CRISTO NA WALA PA SA KANIYANG KULUNGAN “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 29, 2017 ” ANG DAHILAN KUNG BAKIT HINDI NATIN KINAGISNAN ANG DATING IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / OCTOBER 22, 2017 ” LAHAT NG TAO’Y ILILIGTAS NG DIOS SA PARUSANG WALANG HANGGAN
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 15, 2017 ” KATUTUBO SA BAYAN NG DIOS NA IDB NA PAG NAMATAY ANG ISANG LINGKOD AY
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 08, 2017 ” ANG PABIGAT NA PABIGAT NA KASAMAAN NG TAO AY PALATANDAAN NA MALAPIT NA MAGWAKAS
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / October 1, 2017 ” ANG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDB NA NANANATILI SA BANAL NA PAMUMUHAY ANG
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / SEPTEMBER 24, 2017 ” ANG PAGLALANG NG DIOS SA TAO “
Read more.
Paksang Pagsamba
SEPTEMBER 17, 2017 ” ANG PINAKAMAHALAGANG KATANGIAN NG TAO NA HIGIT KAYSA ALINMANG MGA BAGAY SA BUHAY NA ITO AYON
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / SEPTEMBER 10, 2017 ” ANG TINATAWAG NA MGA DIOS NA MAY KINIKILALANG IISANG DIOS
Read more.