Home » Paksa

IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 25, 2018 ” ANG TAGUBILIN NI CRISTO SA KANIYANG MGA LINGKOD BAGO SIYA UMAKYAT SA LANGIT DAHIL SA MGA
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 18, 2018 ” ANG PANGAKO NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD NA MAGINHAWANG PAMUMUHAY SA BUONG PANAHON NG KANIYANG
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 11, 2018 ” MATAPANG ANG MANGANGARAL NG DIOS SA PANGANGARAL NG SALITA NG DIOS. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 4, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDB AY ANG PAGKAKAISA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
FEBRUARY 11, 2018 ” KUNG SINO SI MELQUISEDEC NA DAKILANG SASERDOTE NG DIOS AT KUNG PAANO NATIN MATATAROK ANG MALALIM
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / Church of the Living God in Christ Jesus
FEBRUARY 04, 2018 ” KUNG BAKIT HINDI MAAARING ANGKININ NG SINOMANG TAO ANG PAGIGING PUNONGKAHOY NG BUHAY NI CRISTO? “
Read more.
IDBCJ / Church of the Living God in Christ Jesus
JANUARY 28, 2018 ” KUNG GAANO KAHIRAP O BIGAT ANG MAGDALA NG GAWAING PANGANGASIWA NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JANUARY 21, 2018 ” ANG DIOS AY NAGSASALITA SA PAMAMAGITAN NG MANGANGARAL. “
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JANUARY 14, 2018 ” ANG DALAWANG MAGKAIBANG MANGANGARAL DITO SA LUPA NA KAPUWA TINAWAG NA BITUIN. “
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
  JANUARY 7, 2018 ” ANG PASIYA NG SARILI NA LINGKOD NG DIOS PAGKATAPOS MAUNAWAAN ANG BAGONG TAON NG BUHAY.
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
DECEMBER 24, 2017 ” ANG MGA TAONG KINALULUGDAN NG DIOS NA MAY TANGING PASKO AYON SA BIBLIA . “
Read more.
IDBCJ / Church of the Living God in Christ Jesus
DECEMBER 17, 2017 ” KUNG BAKIT TAYO SUMASAMPALATAYA NA ANG IDB ANG MAY KARAPATAN SA TUNGKULING PANGANGARAL NG EVANGELIO. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
DECEMBER 10, 2017 ” ANG URI NG KAANIB NA MAY PAG-ASA AT WALANG PAG-ASA SA LOOB NG IDB AYON SA
Read more.
Paksa / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
DECEMBER 03, 2017 ” ANG IKATITIYAK SA SARILI NG BAWAT KAPATID KUNG SIYA AY MATUWID O HINDI SA HARAP NG
Read more.
Paksa / Church of the Living God In Christ Jesus
NOVEMBER 26, 2017 ” ANG MALAKING PAKINABANG NG KAPATID SA GAWAING PAGTULONG AT HANDOG NG UTOS NG DIOS SA IDBCJ
Read more.
PAKSA / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
NOVEMBER 19, 2017 ” SINO ANG SUGO NG DIOS? “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / NOVEMBER 12, 2017 ” ANG NAKATATABING SA ISIP NG TAONG HINDI MALIWANAGAN NG ARAL NG EVANGELIO. “
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY -NOVEMBER 05, 2017 ” ANG TUPAHAN NI CRISTO NA WALA PA SA KANIYANG KULUNGAN “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 29, 2017 ” ANG DAHILAN KUNG BAKIT HINDI NATIN KINAGISNAN ANG DATING IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / OCTOBER 22, 2017 ” LAHAT NG TAO’Y ILILIGTAS NG DIOS SA PARUSANG WALANG HANGGAN
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 15, 2017 ” KATUTUBO SA BAYAN NG DIOS NA IDB NA PAG NAMATAY ANG ISANG LINGKOD AY
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 08, 2017 ” ANG PABIGAT NA PABIGAT NA KASAMAAN NG TAO AY PALATANDAAN NA MALAPIT NA MAGWAKAS
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / October 1, 2017 ” ANG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDB NA NANANATILI SA BANAL NA PAMUMUHAY ANG
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / SEPTEMBER 24, 2017 ” ANG PAGLALANG NG DIOS SA TAO “
Read more.
Paksang Pagsamba
SEPTEMBER 17, 2017 ” ANG PINAKAMAHALAGANG KATANGIAN NG TAO NA HIGIT KAYSA ALINMANG MGA BAGAY SA BUHAY NA ITO AYON
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / SEPTEMBER 10, 2017 ” ANG TINATAWAG NA MGA DIOS NA MAY KINIKILALANG IISANG DIOS
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / SEPTEMBER 03, 2017 ” KUNG SINO ANG LAHI NG MGA ULUPONG NA SINASABI NI CRISTO “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / AUGUST 27, 2017 ” ANG MAHALAGANG KORONA O PUTONG NA DAPAT PANATILIHIN SA ULO NG MGA LINGKOD NG
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ/ AUGUST 20, 2017 ” BAKIT IPINAGUTOS NI CRISTO SA MGA ESKRIBA AT MGA FARISEO NA MAGSIHAYO AT PAG-ARALAN ANG
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / AUGUST 06, 2017 ” ANG PAGTITIPON NG MGA KAYAMANAN SA LANGIT NG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDB
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS JULY 30, 2017 ” ANG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IDB DITO
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / July 23, 2017 ” Kung bakit tayong mga lingkod ng Dios sa IDB, lalung-lalo na ang mga mangangaral ay
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS JULY 16, 2017 ” ANG HULA NI APOSTOL PABLO TUNGKOL SA PAGDATING
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS JULY 09, 2017 ” MAIGI ANG WAKAS NG ISANG BAGAY KAYSA PASIMULA
Read more.
PAKSANG PAGSAMBA JUNE 04, 2017 “ANG MALAKING PANANAGUTAN SA DIOS NG BOONG KAPISANAN NA DI IKAPAGIGING DAPAT SA KALIGTASAN KUNG
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/eLRzqLXYfx0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Read more.
IGLESIANGDIOSNABUHAY…JUNE 04, 2017 “ANG MALAKING PANANAGUTAN SA DIOS NG BOONG KAPISANAN NA DI IKAPAGIGING DAPAT SA KALIGTASAN KUNG DI MAPAGTATAPATAN?
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/eLRzqLXYfx0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Read more.
PAKSANG PAGSAMBA JUNE 11, 2017 “ANG TIYAK NA KASASAPITAN NG KAANIB NA HINDI MATUTONG UMUNAWA NG KALOOBAN NG DIOS SA
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/oF8L3kgEg6U” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Read more.
IDBCJ July 23, 2017
Read more.
IDBCJ July 16, 2017
Read more.
IDBCJ July 9, 2017
Read more.
IDBCJ July 2, 2017
” ANG TAO MULA PAGKABATA HANGGANG SA TUMANDA, HINDI HIHIWALAY SA UGALI’T GAWA “
Read more.
IDBCJ June 25, 2017
“KUNG PAANO IPINAGMAMALASAKIT NG MGA TAPAT NA LINGKOD NG DIOS ANG PANGASIWAAN NG IDBCJ SA GAWAING PANGANGARAL. “
Read more.
IDBCJ June 18,2017
” KATUTUBO SA BAYAN NG DIOS ANG SALAPING HANDOG DAHIL SA KAILANGAN O GAWAIN ? “
Read more.
IDBCJ June 11, 2017
“ANG TIYAK NA KASASAPITAN NG KAANIB NA HINDI MATUTONG UMUNAWA NG KALOOBAN NG DIOS SA IDBCJ. “
Read more.
IDBCJ May 28, 2017
” ANG DALAWANG BAGAY NA PINAGMUMULAN NG KASAGANAAN SA BUHAY NG TAO NGUNIT HINDI BATAYAN SA KALIGTASAN NG KALULUWA. ”
Read more.
IDBCJ May 21, 2017
” ANG MAHALAGANG IBIG NA ITURO SA MGA LINGKOD NG DIOS NG UGALI AT ASAL NG MGA LANGGAM “
Read more.
IDBCJ May 14, 2017
” MAY KAUGNAYAN ANG KALIGTASAN NG KAANIB SA LOOB NG IDBCJ ANG KASALUKUYANG PAGDARALITA SA BUHAY NA ITO AYON SA
Read more.
IDBCJ May 7, 2017
“ANG DALAWANG BAGAY NA PINAGMUMULAN NG KARALITAAN NG TAO LALO NA NG MGA LINGKOD.”
Read more.
IDBCJ April 30, 2017
” KUNG BAKIT PANANAGUTAN NG MAGULANG ANG PAGKAPAHAMAK NG ANAK NA HINDI INAKAY SA DIOS. “
Read more.
IDBCJ April 23, 2017
” ANG TANGING LAYUNIN NG MGA TUNAY NA MANGANGARAL NG DIOS AT DI INIIWASAN ANG MAGALIT SA KINAUUKULAN? “  
Read more.