Home » Paksa

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JULY 29, 2018 ” ANG IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS SA BANSANG PILIPINAS . “ FOLLOW US
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 22, 2018 ” SI JOB AT ELIPHAZ AY MALAPIT NA KAMAG-ANAK NI JACOB. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JULY 15, 2018 ” ANG PANGANGARAL NG BUGTONG NA ANAK NG DIOS NA SI CRISTO DITO SA LUPA UPANG HANAPIN
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 8, 2018 ” ANG KASAYSAYAN NG BUHAY NI APOSTOL PABLO BAGO SIYA HINIRANG NI CRISTO. ‘ FOLLOW US ON
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JULY 01, 2018 ” ANG ALAMAT NG PAGKAKATATAG NG BAYAN NG DIOS MULA SA PASIMULA HANGGANG SA KASALUKUYAN. ” FOLLOW
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JUNE 24, 2018 ” KUNG PAANO DAPAT MAKILALA ANG KALAGAYAN NG ISA’T-ISA SA LOOB NG IDBCJ AYON SA DIOS. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JUNE 17, 2018 ” ANG MASAMANG TAO AYON SA DIOS NA DI DAPAT PAG-UKULAN NG ANUMANG KABUTIHAN . ” FOLLOW
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JUNE 10, 2018 ” ANG KARANIWANG PAGTITIISAN NG MANGANGARAL NA DI DAPAT KAAWAYIN. “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JUNE 3, 2018 ” ANG HULING PALATANDAAN NG DIOS NA AASALIN NG TAO SA MALAPIT NA PAGKAWASAK NG SANGLIBUTAN “
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MAY 20, 2018 ” ANG NAKITANG LAMAN NANG BUKSAN ANG UNANG TATAK “ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MAY 13, 2018 ” ANG DALAWANG URI NG PAGKAKAROON NG KAANIB SA IDB, KAYA MAY BUBUTI AT HINDI AYON SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
APRIL 29, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG NASA KATUNGKULANG PAMUMUNO SA PANGANGASIWA SA IDB AY HINDI MARAPAT MAKILAHOK
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 22, 2018 ” ANG MABUTING GAWA NA INIHANDA NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB UPANG SIYA NATING
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 15, 2018: “ANG KAHALAGAHAN NG MAINGAT NA PAGTUTURO NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
APRIL 8, 2018 “KUNG BAKIT NANGYAYARI SA ISANG KAPATID NA DALAGA O BINATA SA IDB NA HINDI MAIPANINDIGAN ANG KANILANG
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 25, 2018 ” ANG TAGUBILIN NI CRISTO SA KANIYANG MGA LINGKOD BAGO SIYA UMAKYAT SA LANGIT DAHIL SA MGA
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 18, 2018 ” ANG PANGAKO NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD NA MAGINHAWANG PAMUMUHAY SA BUONG PANAHON NG KANIYANG
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
MARCH 11, 2018 ” MATAPANG ANG MANGANGARAL NG DIOS SA PANGANGARAL NG SALITA NG DIOS. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
MARCH 4, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDB AY ANG PAGKAKAISA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
FEBRUARY 11, 2018 ” KUNG SINO SI MELQUISEDEC NA DAKILANG SASERDOTE NG DIOS AT KUNG PAANO NATIN MATATAROK ANG MALALIM
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / Church of the Living God in Christ Jesus
FEBRUARY 04, 2018 ” KUNG BAKIT HINDI MAAARING ANGKININ NG SINOMANG TAO ANG PAGIGING PUNONGKAHOY NG BUHAY NI CRISTO? “
Read more.
IDBCJ / Church of the Living God in Christ Jesus
JANUARY 28, 2018 ” KUNG GAANO KAHIRAP O BIGAT ANG MAGDALA NG GAWAING PANGANGASIWA NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
JANUARY 21, 2018 ” ANG DIOS AY NAGSASALITA SA PAMAMAGITAN NG MANGANGARAL. “
Read more.
Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ
JANUARY 14, 2018 ” ANG DALAWANG MAGKAIBANG MANGANGARAL DITO SA LUPA NA KAPUWA TINAWAG NA BITUIN. “
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
  JANUARY 7, 2018 ” ANG PASIYA NG SARILI NA LINGKOD NG DIOS PAGKATAPOS MAUNAWAAN ANG BAGONG TAON NG BUHAY.
Read more.
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / IDBCJ
DECEMBER 24, 2017 ” ANG MGA TAONG KINALULUGDAN NG DIOS NA MAY TANGING PASKO AYON SA BIBLIA . “
Read more.
IDBCJ / Church of the Living God in Christ Jesus
DECEMBER 17, 2017 ” KUNG BAKIT TAYO SUMASAMPALATAYA NA ANG IDB ANG MAY KARAPATAN SA TUNGKULING PANGANGARAL NG EVANGELIO. “
Read more.
IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
DECEMBER 10, 2017 ” ANG URI NG KAANIB NA MAY PAG-ASA AT WALANG PAG-ASA SA LOOB NG IDB AYON SA
Read more.
Paksa / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
DECEMBER 03, 2017 ” ANG IKATITIYAK SA SARILI NG BAWAT KAPATID KUNG SIYA AY MATUWID O HINDI SA HARAP NG
Read more.
Paksa / Church of the Living God In Christ Jesus
NOVEMBER 26, 2017 ” ANG MALAKING PAKINABANG NG KAPATID SA GAWAING PAGTULONG AT HANDOG NG UTOS NG DIOS SA IDBCJ
Read more.
PAKSA / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS
NOVEMBER 19, 2017 ” SINO ANG SUGO NG DIOS? “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / NOVEMBER 12, 2017 ” ANG NAKATATABING SA ISIP NG TAONG HINDI MALIWANAGAN NG ARAL NG EVANGELIO. “
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY -NOVEMBER 05, 2017 ” ANG TUPAHAN NI CRISTO NA WALA PA SA KANIYANG KULUNGAN “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 29, 2017 ” ANG DAHILAN KUNG BAKIT HINDI NATIN KINAGISNAN ANG DATING IGLESIA NG DIOS NA BUHAY
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / OCTOBER 22, 2017 ” LAHAT NG TAO’Y ILILIGTAS NG DIOS SA PARUSANG WALANG HANGGAN
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 15, 2017 ” KATUTUBO SA BAYAN NG DIOS NA IDB NA PAG NAMATAY ANG ISANG LINGKOD AY
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / OCTOBER 08, 2017 ” ANG PABIGAT NA PABIGAT NA KASAMAAN NG TAO AY PALATANDAAN NA MALAPIT NA MAGWAKAS
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / October 1, 2017 ” ANG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDB NA NANANATILI SA BANAL NA PAMUMUHAY ANG
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS / SEPTEMBER 24, 2017 ” ANG PAGLALANG NG DIOS SA TAO “
Read more.
Paksang Pagsamba
SEPTEMBER 17, 2017 ” ANG PINAKAMAHALAGANG KATANGIAN NG TAO NA HIGIT KAYSA ALINMANG MGA BAGAY SA BUHAY NA ITO AYON
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY / SEPTEMBER 10, 2017 ” ANG TINATAWAG NA MGA DIOS NA MAY KINIKILALANG IISANG DIOS
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / SEPTEMBER 03, 2017 ” KUNG SINO ANG LAHI NG MGA ULUPONG NA SINASABI NI CRISTO “
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / AUGUST 27, 2017 ” ANG MAHALAGANG KORONA O PUTONG NA DAPAT PANATILIHIN SA ULO NG MGA LINGKOD NG
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ/ AUGUST 20, 2017 ” BAKIT IPINAGUTOS NI CRISTO SA MGA ESKRIBA AT MGA FARISEO NA MAGSIHAYO AT PAG-ARALAN ANG
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / AUGUST 06, 2017 ” ANG PAGTITIPON NG MGA KAYAMANAN SA LANGIT NG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDB
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS JULY 30, 2017 ” ANG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IDB DITO
Read more.
Paksang Pagsamba
IDBCJ / July 23, 2017 ” Kung bakit tayong mga lingkod ng Dios sa IDB, lalung-lalo na ang mga mangangaral ay
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS JULY 16, 2017 ” ANG HULA NI APOSTOL PABLO TUNGKOL SA PAGDATING
Read more.
Paksang Pagsamba
IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS JULY 09, 2017 ” MAIGI ANG WAKAS NG ISANG BAGAY KAYSA PASIMULA
Read more.
PAKSANG PAGSAMBA JUNE 04, 2017 “ANG MALAKING PANANAGUTAN SA DIOS NG BOONG KAPISANAN NA DI IKAPAGIGING DAPAT SA KALIGTASAN KUNG
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/eLRzqLXYfx0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Read more.