Home » Music V1

Music V1

cropped-The_official_Emblem_of_Iglesia_ng_Dios_na_Buhay_kay_Cristo_Jesus-300x300

IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

SAMPALOC, SAN RAFAEL, BULACAN

 

Manahanan nawang sagana sa inyo  ang  salita  ni Cristo; ayon sa boong karunungan, kayo’y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo at  ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios.”

-Colosas 3:16

 

 

TALAAN NG NILALAMAN

 

 1. Awit Papuri
 2. Muli Kang Babalik
 3. Pasasalamat ng IDB sa Dios na Buhay
 4. Unang Pag-ibig Mo
 5. Samo ay Dinggin
 6. Awit ng Kasintahang Babae
 7. Galaw ng Mundo
 8. Tupang Ligaw
 9. Bayang Hinirang
 10. Lupang Himlayan
 11. Dalamhati
 12. Kapanglawan
 13. Awit sa Bautismo
 14. Kalayaan
 15. Nagagalak sa Kapighatian
 16. Bilanggo
 17. Ikaw ang Pag-asa Ko
 18. Diwa’y Nabuksan
 19. Mundo ng Bagabag
 20. Panahong Mapanganib
 21. Dumaraing
 22. Tinapay na Cristo
 23. Kahit Dukha Lamang
 24. Awit sa Habilin
 25. Kandili
 26. IDB Dangal ng Lahi
 27. Dukhang Maralita
 28. Noon at Ngayon
 29. Saya ng Pasalamat
 30. Kawakasan
 31. Panatang Pasalamat
 32. Sa Ikakasal
 33. Emmanuel
 34. Di Pansin
 35. Katampatang Pagsamba
 36. Mayamang Pulubi
 37. Pagkakaisa
 38. Mainam na Tinig
 39. Samantalang may Buhay
 40. Dinggin Mo ang hibik
 41. Pangako
 42. Gamo-Gamo
 43. Alitaptap
 44. Ikalat sa Tupang Waglit
 45. Nadaig ng Laman
 46. Serendipity Hymn
 47. A Man of Sorrow
 48. Di Masayod ng Isipan
 49. Ang Puso Natin ay Ihain Na
 50. Bubot na Bunga
 51. Dangan Kasi
 52. Hangganan
 53. Pamamahinga
 54. Simulain
 55. Tuksong Malupit
 56. IDB Lamang
 57. Kaluluwa’y Naingatan
 58. Mga Langgam
 59. Ikaw Lang ang Paglilingkuran
 60. Karunungan, ang Nasaan Ka?
 61. Balik Alaala
 62. Bahay ng Dios
 63. Dios na Maluwalhati
 64. Nabubuklod na Damdamin
 65. Dalagang Bukid
 66. Nasayang na Pag-ibig
 67. Babaeng Tapat
 68. Pangamba
 69. Tula ni Lolo (TULA)
 70. Jesus My One Great Love
 71. Panginoon
 72. Pagpipigil
 73. Tayo’y Hawak Kamay
 74. Ikaw
 75. Paro-Parong Ligaw
 76. Tigang na Lupa
 77.  Tigang na Lupa (Continuation)
 78. Awit sa Abuluyan
 79. Doxologia
 80. Cristo’y Karunungan
 81. Pag-ibig na Nadama
 82. Banal na Pamana
 83. Sumilang ang Katotohanan
 84. Masayang Puso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *