Home » PAKSANG PAGSAMBA JUNE 04, 2017 “ANG MALAKING PANANAGUTAN SA DIOS NG BOONG KAPISANAN NA DI IKAPAGIGING DAPAT SA KALIGTASAN KUNG DI MAPAGTATAPATAN? “

PAKSANG PAGSAMBA JUNE 04, 2017 “ANG MALAKING PANANAGUTAN SA DIOS NG BOONG KAPISANAN NA DI IKAPAGIGING DAPAT SA KALIGTASAN KUNG DI MAPAGTATAPATAN? “

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/eLRzqLXYfx0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *